Algemene voorwaarden QBICMEDIA

Slotbepaling

Deze voorwaarden kunnen door enkele mededeling zijdens QBICMEDIA aan Opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen dertig (30) dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten alsook op alle nog lopende Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

Algemene voorwaarden

WhatsApp chat